Archive for Category: casinom-hub.comsitesi mar

Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık

Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir. Kurulun teşkilâtı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. Siyasî parti gruplarından alınacak üye...

Read More